Monitoring CCTV IP

Instalacja LAN, FTTH oraz DVB-T, DVB-S, DVB-C 16 mieszkań w budynku wielorodzinnym w Rzeszowie

14.09.2015, 12:24

Klient:  Spółdzielnia Mieszkaniowa „PROJEKTANT”

Blok mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany w Rzeszowie. Zgodnie wymaganiami rozporządzenia Ministerstwa Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie "warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie" z dnia 22 listopada 2012 roku, wykonane zostały instalację LAN, FTTH oraz DVB-T, DVB-S, DVB-C dla 16 mieszkań w budynku wielorodzinnym.

 
 

Referencje

 

 

Sieci LAN - zaprojektowano okablowanie z rozprowadzeniem kabli logicznych do gniazd podtynkowych ekranowanych RJ-45e montowanych 40cm nad posadzką. Do każdego gniazda prowadzić skrętkę czteroparową FS/UTP poziom 5e z szafki krosowniczej mieszkaniowej. Szafka z tworzywa sztucznego wyposażona w gniazdo tablicowe umożliwia mieszkańcom dowolne krosowanie sygnału pomiędzy gniazdami lub zamontowanie urządzenia aktywnego (switch, wireless access point).

 

Sieć CATV - zgodnie z zaleceniem Inwestora w budynku prowadzona została instalacja antenowa telewizji kablowej CATV. Instalację wyprowadzono z szafek, montowanych
piwnicy pod klatką schodową w rzędzie. W szafce zamontowano podwójne gniazdo tablicowe oraz dwa rozłączniki. Obok zainstalowane zostały po dwie identyczne szafki przeznaczone dla dwóch odrębnych operatorów.

 

Sieć FTTH - Od szafki dystrybucyjnej w piwnicy do szafki krosowniczej każdego z mieszkań przeprowadzone został kabel światłowodowy jednodomowy spełniający wymogi przepisu zawartego w warunki technicznych z czterema włóknami G657 w luźnej tubie. Kabel zabezpieczony przed uszkodzeniem włóknami aramidowymi. Dwa z pośród włókien zakończyć w patch-panelu światłowodowym z gniazdami SC/APC w punkcie dystrybucyjnym oraz podwójnym gniazdem duplex SC/APC w szafce krosowniczej mieszkaniowej. Pozostałe dwa włókna pozostawić jako rezerwę na wypadek uszkodzenia.

 

 

widok wyposażonej szafy