Monitoring CCTV IP
Znajdujesz się: Strona główna » Aktualności

Aktualności

Dzięki portalowi www.zwiadowca.pl. wykonane zostało  porównanie czterech różnych zamków hotelowych na kartę zbliżeniową.  Porównane zostały wszystkie  funkcję zamków, dzięki takiemu porównaniu można z łatwością dobrać zamek dla swoich potrzeb. Z pośród porównywanych zamków oczywiście nie mogło zabraknąć zamków firmy BE-TECH. wyróżniających się dużą funkcjonalnością w rozsądnej cenie.

 

źródło www.zwiadowca.pl

 

Zamki hotelowe, jak każdy produkt dopuszczony do sprzedaży i instalacji na terenie Unii Europejskiej musi spełniać normy określone w dyrektywach unijnych. Stosowanie produktów zgodnych z normami europejskimi jest konieczne do odbioru budynku przez uprawnione służby i dopuszczenia go do użytkowania.

Jaka norma jest podstawą do wydania prawidłowego certyfikatu CE dla zamków hotelowych?

W przypadku zamków hotelowych obowiązująca norma to EN 14846:2008 „Okucia budowlane — Zamki — Zamki i zaczepy elektromechaniczne — Wymagania i metody badań”. Aby spełnić wymagania powyższej normy obowiązkowe jest przeprowadzenie, w uprawnionym laboratorium, testów klasyfikacji ogniowej według PN-EN 1634-1:2014 oraz wydanie na podstawie tych badań dokumentu klasyfikacyjnego według PN-EN 13501-1. Na żądanie kupującego producent lub dystrybutor obowiązany jest wydać dokumenty z badań ogniowych do wglądu.

 

Miło nam poinformować, że System Jednego Klucza Be-Tech został zintegrowany z oprogramowaniem dla hoteli X2 System rozwijanym przez polską firmę Adith Technologies. Obiekty wyposażone w to oprogramowanie będą mogły korzystać z Systemu Jednego Klucza Be-Tech.

 

 

Analityka obrazu

 
Kamera IP z serii Smart IPC charakteryzującej się rozbudowaną analityką obrazu. Oprócz podstawowych zdarzeń alarmowych takich, jak detekcja ruchu, dostępne są zaawansowane funkcje (np. wykrywanie twarzy) pozwalające tworzyć profesjonalne systemy monitoringu CCTV IP. Po podłączeniu kamery do rejestratora Hikvision w łatwy i szybki sposób można przeszukiwać nagrania według określonego zdarzenia (np. przekroczenie wirtualnej linii). W kamerze dostępne są następujące funkcje analityczne:
 
  • wykrywanie przekroczenia linii,
  • wykrywanie wtargnięcia,
  • wykrywanie wejścia/wyjścia z obszaru,
  • wykrywanie bagażu bez nadzoru,
  • wykrywanie usunięcia obiektu,
  • wykrywanie wyjątku audio,
  • wykrywanie zmiany sceny,
  • wykrywanie braku ostrości,
  • wykrywanie twarzy.
  • identyfikacja tablic rejestracyjnych (LPR).

 

Odbyło się ostatnie tegoroczne szkolenie organizowane przez firmę Dipol Sandomierz, obejmowało zagadnienia z zakresu monitoringu przemysłowego CCTV, w technologi HD-TVI oraz IP na przykładzie sprzętu marki  HIKVISION. Omówione zostały szczegółowe zagadnienia związane z budową, projektowaniem nowych instalacji oraz rozbudową istniejących systemów CCTV. Przedstawione zostały podstawowe jak również zaawansowane funkcje oraz możliwości sprzętu HIKVISION

 

Szczegółowo omówione zostały funkcję logiki jakie oferuje firma HIKVISION, detekcja ruchu, analiza ruchu, detekcja tablic rejestracyjnych (biała czarna lista) itp. 

 

Na zakończenie przeprowadzony został egzamin z wiedzy nabytej podczas szkolenia. Każdy z uczestników po pozytywnym rozwiązaniu testu otrzymał imienny certyfikat ukończenia kursu. 

 

Jak zawsze na zakończenie kursu dla najaktywniejszych uczestników rozlosowane zostały nagrody rzeczowe  

 

Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo, zapraszamy na kolejne szkolenia 

 

 

 

Za nami już dwa szkolenia z cyklu szkoleń na rok 2016, pierwsze szkolenie z zakresu instalacji "Inteligentnego domu" na podstawie urządzeń  Extra free oraz  F&Home cieszyło się dużym zainteresowaniem.


 

 


Urządzenia Extra free oraz  F&Home integrują instalacje elektryczne w taki sposób, aby procesy ogrzewania, klimatyzacji, wentylacji, oświetlenia oraz alarmu i kontroli dostępu do pomieszczeń tworzyły jeden sprawnie działający system, służący bezpieczeństwu i komfortowi mieszkańców budynku. Dzięki bezprzewodowej elektronice oraz zdalnie sterowanemu oprogramowaniu każdy może gospodarować zasobami energii w sposób odpowiadający jego potrzebom. Możliwość budowania nieskończonej ilości połączeń pomiędzy urządzeniami daje nieograniczone możliwości kreowania własnych scen. Wszystkimi funkcjami systemu można sterować za pomocą smartfona. 

 

Drugie szkolenie z zakresu Instalacji światłowodowych i TV-SAT oparte zostało na urządzeniach firmy Terra. Głównym tematem było wykonanie okablowania, dobór urządzeń niskoprądowych i uruchomienie instalacji w budynku zbiorowego zamieszkania zgodnie z rozporządzeniem MTBiGM. Zaprezentowana została Stacja czołowa jako źródło sygnału w instalacji koncentrycznej jak również urządzenia sieciowe wykorzystywane w instalacjach IPTV. Na zakończenie części teoretycznej zaprezentowana zostałą światłowodowa instalacja zbiorcza RTV/SAT na przykładzie sprzętu marki TERRA, oraz zaprezentowana została aplikacja SatNet TERRA do projektowania instalacji DVB-T + SAT

 

 

 


Podczas części praktycznej wykonany został projekt instalacji multiswitchowej dla średniej wielkości obiektu mieszkalnego – program SatNet oraz zaprezentowana została spawarka światłowodowa EasySplicer. Każdy z uczestników szkolenia mógł sprawdzić swoje umiejętności podczas spawania spawarką EasySplicer