Monitoring CCTV IP

Kontrola dostępu Sebury w Hucie Stali w Stalowej Woli

26.03.2015, 10:08

Kontrola dostępu jest niezwykle istotnym systemem zabezpieczeń w dużych zakładach produkcyjnych. Ze względu na dużą liczbę osób (pracowników, klientów, pracowników firm zewnętrznych – ochrona, sprzątanie) przebywających na terenie zakładu bardzo istotny jest nadzór nad dostępem do wybranych stref poszczególnych osób. System kontroli dostępu powinien być tak zaprojektowany i skonfigurowany, aby umożliwiał dostęp do kluczowych miejsc na terenie obiektu jedynie wybranym pracownikom, rejestrując godziny wejścia i wyjścia. W przypadku firm zatrudniających dużą liczbę pracowników ważne jest również wygodne kontrolowanie czasu pracy poszczególnych osób i automatyczne rozliczanie przepracowanych godzin. W wypadku Huty Stali Jakościowej w Stalowej Woli odpowiedzią na wymagania inwestora okazał się system kontroli dostępu Sebury.

 

Wymagania inwestora


Na etapie przygotowania projektu inwestor postawił następujące wymagania dla wdrażanego systemu rejestracji czasu pracy:
 

 • Zapis godzin wejścia i wyjścia poszczególnych osób wraz z wyliczaniem przepracowanych godzin, czasem spóźnień i nieobecności
   
 • Obsługa zmianowego czasu pracy – huta pracuje w systemie zmianowym, system powinien umożliwiać konfigurację godzin rozpoczęcia i zakończenia zmiany oraz utworzenie harmonogramu zmian i przypisanie każdemu z pracowników wybranej zmiany na dany dzień roku
   
 • Uwzględnieni jedynie wybranych pracowników w systemie rejestracji czasu pracy – niektóre osoby wchodzące na teren zakładu to pracownicy firm zewnętrznych. Informacje o godzinie wejścia i wyjścia tych osób na teren obiektu powinny być zapisywane w systemie, ale nie powinny być uwzględniane w raportach dotyczących czasu pracy
   
 • Migracja danych – zakład zatrudnia kilkuset pracowników, którzy mają już karty przepustki i zarejestrowani są w istniejącym systemie kontroli dostępu. System rejestracji czasu pracy powinien być obsługiwany przy pomocy tych samych kart, a dane pracowników (imię i nazwisko, departament, numer karty) z istniejącego systemu powinny  być zaimportowane z istniejącego systemu kontroli dostępu.
   
 • Możliwość eksportu danych – możliwość eksportu danych w formie raportów, które później mogą być zaimportowane do MS Excel lub do programu kadrowego
   
 • Rozliczanie nadgodzin – możliwość konfiguracji nadgodzin wraz z czasem po jakim rozpoczyna się naliczanie nadgodzin
   
 • Dni wolne, święta – możliwość konfiguracji dni wolnych i świąt, kiedy nieobecność pracowników nie jest wliczana do raportu miesięcznego
   

Zaproponowane rozwiązanie


Rozwiązaniem jakie zostało zaproponowane inwestorowi do rejestracji czasu pracy jest system zbudowany na kontrolerach dostępu IP BC800NT i podłączonych do niego czytnikach kart R4EM. Przy wejściach na teren obiektu umieszczono dwa czytniki, jeden rejestrujący godzinę wejścia, drugi godzinę wyjścia. Kontrolery dostępu IP podłączone są przez sieć LAN w obiekcie do serwera gdzie znajduje się baza danych programu. Pracownicy mogą wchodzić na teren obiektu dowolnym wejściem, odbijając kartę. Dane zapisywane są na serwerze, a następnie na ich podstawie wyliczana jest liczba przepracowanych godzin, spóźnień i nieobecności dla każdego pracownika. Do oprogramowania serwerowego mają dostęp wybrani pracownicy administracyjni, którzy mogą utworzyć raport za dowolny okres czasu. Dane z oprogramowania kontroli dostępu mogą być później zaimportowane do programu kadrowego.
 

 

Schemat systemu rejestracji czasu pracy wdrożonego w Hucie Stali Jakościowej w Stalowej Woli

 

Projekt systemu, instalację urządzeń, migrację danych i konfigurację kontrolerów wykonał dystrybutor kontroli dostępu firma Dipol Sandomierz. Dipol Sandomierz specjalizuje się w projektowaniu i wykonywaniu kompleksowych instalacji teletechnicznych z zakresu m.in.: systemów monitoringu, TVSAT, systemów alarmowych, systemów ppoż i wideodomofonów na terenie całego kraju.