Monitoring CCTV IP

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna

 

1. Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu, podanych w umowie, gromadzonych na etapie realizacji zamówienia/umowy w systemie jest:

 

F.H.U. DIPOL PIOTR KOGUT,

27-600 Sandomierz , ul. Długa 49,

NIP: 8640000579 , REGON: 830034806

Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc pod adres : p.kogut@dipol.com.pl

 

2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja umowy pomiędzy Tobą a Administratorem, zwana dalej: „Umową”, dla której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne.

 

3. Twoje dane osobowe przetwarzane są:

- dla celów związanych z realizacją „Umowy” oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem „Umowy”.

- w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności oraz do wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów, Administratora.

- na podstawie zgody – wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej zgody.

 

4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja umowy będą niemożliwe.

 

5. Twoje dane będą przechowywane przez czas trwania umowy oraz po jej zakończeniu w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami, a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego do czasu cofnięcia zgody.

 

6. Administrator nie zamierza przekazać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

 

7. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.

 

8. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego.

 

9. W oparciu o Twoje dane Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.