Monitoring CCTV IP
Znajdujesz się: Strona główna » Produkty » Światłowody

Światłowody

Firma Dipol świadczy usługi z zakresu

 

 • wykonywania zakończeń światłowodowych za pomocą spawów mechanicznych 
   
 • łączeń przerwanych włókien światłowodowych 
   
 • projektowanie sieci światłowodowych
   
 • serwis sieci światłowodowych

 

Wykonujemy również inwestycje z zakresu okablowania strukturalnego budynków wielorodzinnych oraz wszelkiego rodzaju okablowania teletechniczne do celów transmisji danych,  telekomunikacyjnych, telewizji dozorowej oraz telewizji RTV-SAT.

 

W dniu 6 listopada 2012 roku Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej podpisał nowelizację rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jaki powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Rozporządzenie opublikowane zostało w Dzienniku Ustaw w dniu 22 listopada 2012 r., Poz 1289 i weszło w życie w 3 miesiące po tej dacie, tj. 23 lutego 2013 r

 

Nadrzędną ideą przyświecającą nowelizacji rozporządzenia była zmiana dotychczasowych, bardzo ogólnych przepisów dotyczących instalacji telekomunikacyjnych w budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach zamieszkania zbiorowego. Brak precyzyjnych wytycznych powodował szereg problemów takich, jak: ograniczony dostęp do szerokopasmowego Internetu, ograniczony dostęp do usług telewizyjnych emitowanych drogą rozsiewczą w sposób naziemny oraz satelitarny, niepoprawnie wykonane i niefunkcjonujące prawidłowo instalacje RTV.

 
Wobec powyższych problemów rozporządzenie przewiduje szereg zmian dotyczących budowy wybranych instalacji teletechnicznych (instalacja telewizyjna, LAN oraz domofonowa) w budynkach zamieszkania zbiorowego.
 
W przypadku nowo budowanych budynków wielorodzinnych, nowelizacja rozporządzenia wprowadza obowiązek:
 
1) montażu instalacji światłowodowej, na którą składać ma się zlokalizowana w dedykowanym pomieszczeniu teletechnicznym przełącznica światłowodowa oraz doprowadzone do każdego mieszkania dwa włókna światłowodowe.
 

 

Dzięki popularyzacji instalacji FTTH (ang. Fiber-To-The-Home) możliwe będzie znaczne podniesienie jakości usług szerokopasmowych, w szczególności umożliwienie użytkownikom tego typu instalacji dostępu do usług znacznie szybszej transmisji danych, wideo, dźwięku itp. w wolnej od przepięć, bezpiecznej instalacji.
 
 
 
Instalacja światłowodowa
 
Szczegółowe wytyczne zawarte w rozporządzeniu:
 
 • najważniejszym elementem instalacji w każdym budynku będzie pomieszczenie techniczne, w którym zlokalizowana ma być przełącznica światłowodowa, pole krosowe zapewniające zmienne połączenie abonent – wybrany provider oraz punkt przyłączenia wybranych usług multimedialmych
 
 • od przełącznicy światłowodowej zlokalizowanej w punkcie połączenia z publiczną siecią telekomunikacyjną odpowiednio do wyjścia z gniazda lub zakończeń kabli, powinny być doprowadzone i zakończone co najmniej dwa jednomodowe włókna światłowodowe o następujących parametrach:
tłumienność dla λ =1310..1625nm ≤ 0,4 dB/km
tłumienność dla λ =1550nm ≤ 0,25 dB/km
współczynnik dyspersji chromatycznej D ≤ 0,092 ps/nm2*km
nominalna średnica pola modu od 8,6 do 9,5 μm
długość fali odcięcia dla włókna ≤  1260 nm
tłumienność 100 zwojów o średnicy 60 mm (1625nm) ≤ 0,1dB
 
Przewody spełniające wymienione wyżej parametry:
 
 
Kod L7712 L7644 L7502
Nazwa Ultimode-BS Ultimode-UNI Ultimode-IDC
Ilość włókien 12, 24 4, 8 2, 4, 8
Zastosowanie idealny do budynków wielokondygnacyjnych wewnątrz / 
na zewnątrz
wewnątrz
 
 • należy wykorzystywać złącza światłowodowe jednomodowe typu SC/APC
 
L3552 L5756 L4222
PG-52S KeyQuick10  A-522S
pigtail (termiczne łączenie światłowodów) wtyk SC/APC (mechaniczne łączenie światłowodów) adapter połączeniowy do puszek, przełącznic, itd.
 
 • tłumienie toru optycznego od punktu połączenia z publiczną siecią telekomunikacyjną do wyjścia z gniazda lub zakończeń kabli nie powinno przekraczać wartości 1,2 dB przy długości fali 1310 nm i 1550nm
 
 • w ogólnodostępnych miejscach, w których znajdują się zakończenia włókien światłowodowych, powinno być umieszczone, w widocznym miejscu, odpowiednie oznakowanie ostrzegające przed niewidzialnym promieniowaniem optycznym
 
Przykład realizacji instalacji światłowodej w budynku wielokondygnacyjnym
 
Przykład realizacji okablowania światłowodowego w budynku wielokondygnacyjnym 
kliknij by ściągnąć schemat w wersji pdf (1,08MB).
 
Aby lepiej zrozumieć rozporządzenie, należy posłużyć się przykładem. Za reprezentatywny należy przyjąć przedstawiony powyżej budynek wielorodzinny, 5-kondygnacyny, mający po 3 mieszkania na piętrze. Oznacza to, że w sumie w budynku należy położyć 30 włókien światłowodowych i do każdego z mieszkań należy doprowadzić 2 zakończenia.
 
W pomieszczeniu teletechnicznym umieszczono szafę RACK R912012, w której zainstalowano dwa panele światłowodowe ULTIMODE MT-524 L5124 wraz z płytami czołowymi L5541, mogącymi pomieścić w sumie do 48 adapterów SC/APC L4222. Od tyłu szafy doprowadzono zakończenia włókien światłowodowych rozprowadzonych po budynku, a w samych przełącznicach zespawano je wraz z pigtailami SC/APC L3552.
 
 
Aby rozprowadzić sygnał informacyjny do każdego z mieszkań wykorzystano kabel łatwego dostępu ULTIMODE BS. Ponieważ kabel występuje w wersji 12 lub 24 włóknowej (odpowiednio L7712 oraz L7724), dla parteru wykorzystano BS-12SM, a dla pozostałych kondygnacji BS-24SM. Na kolejnych piętrach w powłoce kabla wykonano otwory przy pomocy specjalnego noża L5911, a następnie wydzielono po 6 włókien. Otwór w powłoce zabezpieczono specjalnie do tego przeznaczoną osłoną odgałęźną VQ-BU dla kabla łatwego dostępu. Z osłony, w specjalnej tubie ochronnej VC-TUB L7211 poprowadzono o 2 włókna do każdego z mieszkań.
 
Zakończenie instalacji w mieszkaniu może być zrealizowane na kilka sposobów - zarówno w przypadku zakańczania instalacji w teletechnicznej skrzynce mieszkaniowej, jak i na gnieździe końcowym. W przypadku zakańczania przewodu w mieszkaniu, najlepszym rozwiązaniem jest montaż małej, dyskretnej puszki z gotowym zakończeniem włókien, które później nie będzie wymagało od użytkownika angażowania dodatkowej ekipy spawającej światłowody- na przykład puszka abonencka ULTIMODE TB-02H L5302, w której pozostawi się pewną rezerwę włókna zespawaną następnie z pigtailem SC/APC L3552 i zakończoną adapterem L4222.